SERWIS URZĄDZEŃ FIRMY "PURICOM"


SERWIS Osmoza Puricom RO6 100 GPDOsmoza Puricom RO6 100 GPD


System odwróconej osmozy PURICOM RO6 zawiera zestaw filtrów wstępnych, membranę osmotyczną, zbiornik magazynujący wodę, liniowy filtr węglowy końcowy,mineralizator oraz wylewkę. Na życzenie klienta możliwe jest zamontowanie dodatkowo lampy sterylizującej UV. Cały zestaw jest bardzo praktyczny, gdyż mieści się w szafce podzlewozmywakowej, a otrzymywana woda jest najwyższej jakości. Do czerpania uzdatnionej wody służy chromowana wylewka, pojedyncza lub podwójna.
NAPRAWA URZĄDZEŃ Osmoza Puricom Water RO5 50 gpd StandardOsmoza Puricom Water RO5 50 gpd Standard


Poszczególne etapy uzdatniania wody.

 • stopień 1: 5 mikronowy sznurkowy filtr sedymentacyjny. Usuwa osady, zawiesiny i części stałe znajdujące się w każdej wodzie.
 • stopień 2: filtr z wkładem z węgla aktywowanego w formie sprasowanego bloku. Usuwa głównie chlor, nieprzyjemny smak i zapach, związki wielopierścieniowe i ich pochodne.
 • stopień 3: 1 mikronowy filtr mechaniczny z wkładem polipropylenowym. Przedłuża i poprawia żywotność systemu, usuwa osady i zawiesiny, stanowi bezpośrednią ochronę membrany osmotycznej.
 • stopień 4: membrana osmotyczna Vontron 50 gpd. Na tym etapie, uzyskiwana jest woda o krystalicznej czystości niespotykanej w innych systemach. Proces odwróconej osmozy polega na przeciskaniu przez pory membrany cząsteczek mniejszych 5000 razy od bakterii. Membrana usuwa między innymi azotany, metale ciężkie, benzen, pierwiastki promieniotwórcze, fenole, bakterie i wirusy.
 • stopień 5: mineralizator dolomitowy, który wzbogaca naszą wodę w makroelementy..
 • WARUNKI WYMIANY ZA 1 GROSZ

  1) Aby uzyskać darmowy serwis w ramach obowiązującej promocji należy:

    a. Zadzwonić pod numer 32 282 30 50 lub wysłać email na adres 885400700@885400700.pl
    b. Podać telefon kontaktowy oraz adres do polecanej osoby
    c. Po dokonaniu weryfikacji klienta w bazie oraz dokonaniu wymiany serwisowej osobie polecającej będzie przysługiwać jedna wymiana serwisowa za symboliczny 1 GROSZ.

  2) Warunki przyznania serwisu za 1 GROSZ

    a. Osoba polecona nie może być aktualnym klientem firmy
    b. Wartość usługi serwisu dokonanego u poleconej osoby musi być równa bądź większa wartość serwisu dokonywanego u osoby polecającej
    c. Osoba polecona musi zamieszkiwać w obrębie świadczonych usług serwisowych (kilknij po mapkę)
    d. Firma zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi bez podania przyczyn