SERWIS URZĄDZEŃ FIRMY "OSMOSIS"


SERWIS URZĄDZEŃ OSMOSIS: SYSTEM KFRO-5SESYSTEM KFRO-5SE


Wyposażony jest w:

 • 3 filtry wstępnego oczyszczania, których zadaniem jest usunięcie nierozpuszczalnych w wodzie zanieczyszczeń mechanicznych, np. rdzy, piasku, itp.,
 • odwróconą osmozę - jako centralny komponent systemu, usuwający średnio między 96% a 99% wszystkich rozpuszczonych w wodzie związków takich jak: aluminium, arsen, azotany, bar, bor, bromki, chlorki, chrom, cyjanki, cynk, fluorki, fosforany, kadm, krzem, węglowodany wielopierścieniowe i inne,
 • filtr węglowy, regulujący w wodzie osmotycznej gospodarkę gazową,
 • mineralizator - który zaopatruje wodę osmotyczną w podstawowe minerały takie jak: magnez, wapń, żelazo,
 • 17-litrowy zbiornik ciśnieniowy,
 • podwójny kran - jeden do poboru czystej wody osmotycznej, drugi do poboru wody osmotycznej mineralnej,
 • pompę podnoszącą ciśnienie wody, umożliwiającą uzyskanie dużej wydajności filtra w produkcji wody osmotycznej, a jednocześnie zwiększającą żywotność membrany osmotycznej i całego urządzenia,
 • automatyczny zawór odcinający wodę po napełnieniu zbiornika,
 • zestaw montażowy, w skład którego wchodzą wszystkie złączki i części potrzebne do instalacji ,
 • instrukcję obsługi,

 • SERWIS ZMIĘKCZACZY FIRMY OSMOSIS  ZMIĘKCZACZE


  Twarda woda powoduje szybsze zużywanie się urządzeń,a 1 mm na powierzchni grzewczej zwiększa zużycie energii elektrycznej o ok.10 %. Zmiękczacze usuwają-na zasadzie wymiany jonowej-związki powodujące powstawanie kamienia w instalacjach wodnych, centralnego ogrzewania, kotłowych.  WARUNKI WYMIANY ZA 1 GROSZ

  1) Aby uzyskać darmowy serwis w ramach obowiązującej promocji należy:

    a. Zadzwonić pod numer 32 282 30 50 lub wysłać email na adres 885400700@885400700.pl
    b. Podać telefon kontaktowy oraz adres do polecanej osoby
    c. Po dokonaniu weryfikacji klienta w bazie oraz dokonaniu wymiany serwisowej osobie polecającej będzie przysługiwać jedna wymiana serwisowa za symboliczny 1 GROSZ.

  2) Warunki przyznania serwisu za 1 GROSZ

    a. Osoba polecona nie może być aktualnym klientem firmy
    b. Wartość usługi serwisu dokonanego u poleconej osoby musi być równa bądź większa wartość serwisu dokonywanego u osoby polecającej
    c. Osoba polecona musi zamieszkiwać w obrębie świadczonych usług serwisowych (kilknij po mapkę)
    d. Firma zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi bez podania przyczyn