1. Odmanganianie.

Rozpuszczone w wodzie sole manganu są trwalsze i nie hydrolizują tak łatwo, jak sole żelaza; do ich usunięcia niezbędne są odpowiednie katalizatory.

Skuteczność odmanganiania zależy ponadto od odczynu wody. Najkorzystniej przebiega ono przy pH > 10, przy którym związki manganu hydrolizują na Mn(OH)2. Po napowietrzeniu wodorotlenki te wytrącają się w postaci nierozpuszczalnych Mn(OH)3.

Przy niższych wartościach pH odmanganianie jest możliwe tylko w obecności katalizująco działających tlenków manganu, które osadzając się na złożu w filtrze ciśnieniowym sorbują mangan w postaci wodorotlenków.

MnO2 + H2O = MnO(OH)2
Mn(HCO3)2 + MnO(OH)2 + H2O = 2Mn(OH)3 + 2CO2
MnSO4 + MnO(OH)2 + 3H2O = 2Mn(OH)3 + H2SO4

Osiągnięcie pełnej sprawności procesu jest więc możliwe po „w pracowaniu się filtra”, tzn. po wytworzeniu się warstwy tlenków. W wyniku nadmiernego zakwaszenia wody kwasem siarkowym i dwutlenkiem węgla może zajść potrzeba alkalizowania wody wodorotlenkiem wapnia.

Złożoność reakcji zachodzących przy odmanganianiu sprawia, że poprawne i optymalne ustawienie procesu wymaga dużego doświadczenia obsługi oraz starannej kontroli. Należy również zwrócić uwagę na zakłócenia w procesie odmanganiania, jakie mogą spowodować związki azotu znajdujące się w wodzie, a w szczególności amoniak. W tej sytuacji tlen, dostarczany w czasie napowietrzania, zużywany jest do ich utleniania, a nie do utleniania wodorotlenków manganu. Zachodzi wówczas potrzeba odpowiedniego zwiększenia ilości dostarczanego powietrza.
WARUNKI WYMIANY ZA 1 GROSZ

1) Aby uzyskać darmowy serwis w ramach obowiązującej promocji należy:

  a. Zadzwonić pod numer 32 282 30 50 lub wysłać email na adres 885400700@885400700.pl
  b. Podać telefon kontaktowy oraz adres do polecanej osoby
  c. Po dokonaniu weryfikacji klienta w bazie oraz dokonaniu wymiany serwisowej osobie polecającej będzie przysługiwać jedna wymiana serwisowa za symboliczny 1 GROSZ.

2) Warunki przyznania serwisu za 1 GROSZ

  a. Osoba polecona nie może być aktualnym klientem firmy
  b. Wartość usługi serwisu dokonanego u poleconej osoby musi być równa bądź większa wartość serwisu dokonywanego u osoby polecającej
  c. Osoba polecona musi zamieszkiwać w obrębie świadczonych usług serwisowych (kilknij po mapkę)
  d. Firma zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi bez podania przyczyn