SERWIS URZĄDZEŃ FIRMY "KANAQUA"


SERWIS URZĄDZEŃ KANAQUA - Odwrócona osmoza - RO5Odwrócona osmoza - RO5


Woda wpływa do filtrów wstępnych wężykiem podłączonym do zimnej wody. Przepływa najpierw przez pięciomikronowy filtr wstępny a następnie przez dwa filtry węglowe.
Filtry te usuwają zanieczyszczenia znajdujące się w wodzie takie jak: rdza, piasek, muł, części roślin itp.

Woda płynie do półprzepuszczalnej membrany, która usuwa od 95%-99% zanieczyszczeń.
Membrana usuwa zanieczyszczenia organiczne jak i nieorganiczne oraz rozpuszczone w wodzie substancje stałe, metale ciężkie, pierwiastki radioaktywne przepuszczając tylko cząsteczki czystej wody.
SERWIS URZĄDZEŃ KUNAQUA - Jednokolumnowy filtr z automatycznym sterownikiem czasowymJednokolumnowy filtr z automatycznym sterownikiem czasowym.


Zastosowanie: ujęcia własne w instalacjach domowych i przemysłowych do usuwania ponadnormatywnych ilości żelaza.
Działanie: woda przepływa przez filtr wypełniony złożem katalitycznym, na którym następuje usunięcie żelaza i manganu podczas regeneracji złoże jest płukane automatycznie strumieniem wstecznym.
Filtry dostępne w wersji: ze sterownikiem czasowym 440i - uruchamia proces regeneracji po upływie zadanego czasu.
Wyposażenie standardowe: 3-cyklowy zawór sterujący, zbiornik ciśnieniowy ze złożem mineralnym, transformator bezpieczeństwa 12 V, wąż do kanalizacji
Środki eksploatacyjne: wkład wymienny do TB 10, nadmanganian potasu - KMnO4
WARUNKI WYMIANY ZA 1 GROSZ

1) Aby uzyskać darmowy serwis w ramach obowiązującej promocji należy:

  a. Zadzwonić pod numer 32 282 30 50 lub wysłać email na adres 885400700@885400700.pl
  b. Podać telefon kontaktowy oraz adres do polecanej osoby
  c. Po dokonaniu weryfikacji klienta w bazie oraz dokonaniu wymiany serwisowej osobie polecającej będzie przysługiwać jedna wymiana serwisowa za symboliczny 1 GROSZ.

2) Warunki przyznania serwisu za 1 GROSZ

  a. Osoba polecona nie może być aktualnym klientem firmy
  b. Wartość usługi serwisu dokonanego u poleconej osoby musi być równa bądź większa wartość serwisu dokonywanego u osoby polecającej
  c. Osoba polecona musi zamieszkiwać w obrębie świadczonych usług serwisowych (kilknij po mapkę)
  d. Firma zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi bez podania przyczyn