SERWIS URZĄDZEŃ FIRMY "KUNA"


SERWIS URZĄDZEŃ KUNA CLEONECLEONE


Najbardziej niezawodny, bezpieczny i skuteczny system oczyszczania na rynku.

Urządzenie posiada certyfikt zgodności z wymaganiami normy NSF nr58 wydany przez Stowarzyszenie jakości wody (Water Quality Association - WQA) oraz nagrodę Międzynarodowego Forum Wzornictwa.
SERWIS URZĄDZEŃ KUNA ZMIĘKCZACZE KFZmiękczacze KF


Zmiękczacze KF charakteryzują się bardzo dużą wydajnością i pojemnością złoża zmiękczającego. Dzięki temu urządzenia są mniejsze i i bardziej efektywne. Obsługa urządzenia sprowadza się do okresowego uzupełniania soli w zbiorniku. Zakup soli jest też jedynym kosztem eksploatacji. Urządzenia są całkowicie automatyczne i łatwe do zainstalowania. Jedyną czynnością jaką musi wykonać użytkownik jest okresowe uzupełnianie soli. Złoże zmiękcząjące KF przystosowane jest do pracy ciągłej i wytrzymuje setki tysięcy regeneracji bez utraty pojemności. Zmiękczacze KF dostępne są w dwóch wersjach. W wersji pierwszej (zegarowej) regeneracja inicjowana jest cyklicznie po upływie nastawionej ilości dni, natomiast w wersji z wodomierzem, regeneracja wykonywana jest tylko wtedy gdy zostanie zużyta ustawiona ilość wody.
SERWIS URZĄDZEŃ KUNA - RO - ODWRÓCONA OSMOZAOdwrócona osmoza


Odwrócona osmoza polega na separacji cząsteczek wody od innych w niej rozpuszczonych związków za pomocą membrany półprzepuszczalnej. Systemy RO usuwają w ten sposób 96-99% wszystkich rozpuszczonych w wodzie zanieczyszczeń.

Kuna Pro Water oferuje bardzo szeroką gamę systemów uzdatniania wody metodą odwróconej osmozy Typu KF-RO, od domowych urządzeń do uzdatniania wody pitnej po zaawansowane technicznie systemy przemysłowe o wysokich wydajnościach, niskim odrzucie i bardzo wysokim stopniu separacji zanieczyszczeń.WARUNKI WYMIANY ZA 1 GROSZ

1) Aby uzyskać darmowy serwis w ramach obowiązującej promocji należy:

  a. Zadzwonić pod numer 32 282 30 50 lub wysłać email na adres 885400700@885400700.pl
  b. Podać telefon kontaktowy oraz adres do polecanej osoby
  c. Po dokonaniu weryfikacji klienta w bazie oraz dokonaniu wymiany serwisowej osobie polecającej będzie przysługiwać jedna wymiana serwisowa za symboliczny 1 GROSZ.

2) Warunki przyznania serwisu za 1 GROSZ

  a. Osoba polecona nie może być aktualnym klientem firmy
  b. Wartość usługi serwisu dokonanego u poleconej osoby musi być równa bądź większa wartość serwisu dokonywanego u osoby polecającej
  c. Osoba polecona musi zamieszkiwać w obrębie świadczonych usług serwisowych (kilknij po mapkę)
  d. Firma zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi bez podania przyczyn