SERWIS URZĄDZEŃ FIRMY "HYDROPURE"


SERWIS URZĄDZEŃ Hydropure ROYAL 100 TurboHydropure ROYAL 100 Turbo


7-stopniowe kompaktowe urządzenie osmotyczne z mineralizatorem oraz rezonatorem bioceramicznym. Dzięki zastosowaniu turboreduktora,mozliwe jest szybsze napełnianie zbiornika przy jednoczesnym ograniczeniu nawet o 50% odrzutu wody do ścieku. Urządzenie zalecane szczególnie w miejscach w których ciśnienie w sieci jest zbyt niskie do poprawnej pracy standardowego urządzenia (poniżej 2,8 bar) oraz w sytuacjach, gdzie występuje problem z gromadzeniem odrzuconej wody (brak kanalizacji).
SERWIS URZĄDZEŃ Hydropure 35 - ODWRÓCONA OSMOZAHydropure 35


Tradycyjny model urządzenia odwróconej osmozy. Poszczególne elementy zamocowane są do płyty montażowej.Dzięki zastosowaniu filtrów liniowych, całość mieści się w zgrabnej obudowie. Do urządzenia dołączony jest zbiornik o pojemności ok. 10 l. Wydajność Hydropure 35 wynosi 2 - 3 l czystej wody na godzinę.
SERWIS URZĄDZEŃ Hydropure MERLIN - REVERSE OSMOSISHydropure MERLIN


Największa od 30 lat innowacja w technologii odwróconej osmozy. Dzięki zastosowaniu dwóch wysokowydajnych membran produkcja czystej wody wynosi średnio 85 l/h, pozwala to na wyeliminowanie zbiornika na wodę oczyszczoną. Wydajność taka, uzyskiwana bez dodatkowych pomp podnoszących ciśnienie, predysponuje to urządzenie do tzw. zastosowań półprzemysłowych takich jak: piekarnie, hotele, przemysł kosmetyczny.WARUNKI WYMIANY ZA 1 GROSZ

1) Aby uzyskać darmowy serwis w ramach obowiązującej promocji należy:

  a. Zadzwonić pod numer 32 282 30 50 lub wysłać email na adres 885400700@885400700.pl
  b. Podać telefon kontaktowy oraz adres do polecanej osoby
  c. Po dokonaniu weryfikacji klienta w bazie oraz dokonaniu wymiany serwisowej osobie polecającej będzie przysługiwać jedna wymiana serwisowa za symboliczny 1 GROSZ.

2) Warunki przyznania serwisu za 1 GROSZ

  a. Osoba polecona nie może być aktualnym klientem firmy
  b. Wartość usługi serwisu dokonanego u poleconej osoby musi być równa bądź większa wartość serwisu dokonywanego u osoby polecającej
  c. Osoba polecona musi zamieszkiwać w obrębie świadczonych usług serwisowych (kilknij po mapkę)
  d. Firma zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi bez podania przyczyn