SERWIS URZĄDZEŃ FIRMY "HONEYWELL"


SERWIS URZĄDZEŃ HONEYWELL - F76S-F - Filtr kołnierzowy do wodyF76S-F - Filtr kołnierzowy do wody - HONEYWELL


Filtr kołnierzowy F76S-F z płukaniem wstecznym przeznaczony jest do instalacji z dużym zapotrzebowaniem wody (np: w w dużych budynkach mieszkalnych, do centralnego zasilania wody oraz w zastosowaniach przemysłowych). Filtry F76S-F posiadają wysoką efektywność filtracji i mogą być uzbrojone w automat do płukania wstecznego, a także w przełącznik ciśnienia różnicowego. Filtr zatrzymuje ciała obce (np: rdza, piasek). Zastosowany w instalacjach z rur z tworzywa lub metalowych zgodnie z normą DIN 1988, Część 2, powinien być zawsze montowany za wodomierzem.
SERWIS URZĄDZEŃ HS10S - Stacja filtrująco-redukcyjna HONEYWELLHS10S - Stacja filtrująco-redukcyjna HONEYWELL


Stacja filtrująco-redukcyjna HS10S składa się z:

 • zaworu zwrotnego z króćcem pomiarowym,
 • filtra drobnosiatkowego z płukaniem wstecznym,
 • regulatora ciśnienia
 • zaworu odcinającego.

 • Zapewnia ciągłe zasilanie przefiltrowanej wody. Dzięki filtrowi drobnosiatkowemu zatrzymuje ciała obce np. drobiny rdzy, ziarna piasku. Zawór zwrotny antyskażeniowy zabezpiecza instalację przed przepływem zwrotnym. Regulator ciśnienia zabezpiecza instalację przed zbyt wysokim ciśnieniem i ogranicza zużycie wody. Wszystkie elementy urządzenia spełniają wymagania aktualnych norm DIN/DVGW. Parametry techniczne każdego urządzenia odnoszą się także do kompletnej stacji.
  SERWIS URZĄDZEŃ AUTOMAT PŁUKANIA WSTECZNEGO - Z11S-A - HONEYWELL  AUTOMAT PŁUKANIA WSTECZNEGO - Z11S-A - HONEYWELL


  AUTOMAT PŁUKANIA WSTECZNEGO to automat zapewniający automatyczne płukanie wsteczne we wszystkich filtrach i stacjach wodnych z funkcją płukania wstecznego produkowanych przez firmę Honeywell. Automat ten posiada 16 programów automatycznego płukania. Ponadto wbudowana opcja bezpieczeństwa pozwala na uruchomienie programu nawet przy zaniku napięcia (4 baterie typu LR6-1.5 AA alkaliczno-manganowe (nie są załączane z automatem)) lub ręczego uruchomienia płukania wstecznego. Automat czasowy może być uruchamiany sygnałem różnicy ciśnień (oprócz stacji wodnychy), sygnałem zdalnym i monitorowany z rozdzielni. Zastosowanie do filtrów i stacji filtrująco-redukcyjnych.  WARUNKI WYMIANY ZA 1 GROSZ

  1) Aby uzyskać darmowy serwis w ramach obowiązującej promocji należy:

    a. Zadzwonić pod numer 32 282 30 50 lub wysłać email na adres 885400700@885400700.pl
    b. Podać telefon kontaktowy oraz adres do polecanej osoby
    c. Po dokonaniu weryfikacji klienta w bazie oraz dokonaniu wymiany serwisowej osobie polecającej będzie przysługiwać jedna wymiana serwisowa za symboliczny 1 GROSZ.

  2) Warunki przyznania serwisu za 1 GROSZ

    a. Osoba polecona nie może być aktualnym klientem firmy
    b. Wartość usługi serwisu dokonanego u poleconej osoby musi być równa bądź większa wartość serwisu dokonywanego u osoby polecającej
    c. Osoba polecona musi zamieszkiwać w obrębie świadczonych usług serwisowych (kilknij po mapkę)
    d. Firma zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi bez podania przyczyn