SERWIS URZĄDZEŃ FIRMY "FLAMINGO"


SERWIS URZĄDZEŃ FLAMINGO - ZMIĘKCZACZ FILTR WODYFLAMINGO - ZMIĘKCZACZ FILTR WODY


NAJBARDZIEJ OSZCZĘDNY ZMIĘKCZACZ NA RYNKU - TYLKO 85 LITRÓW NA 1 CYKL REGENERACJI


ZALETY ZMIĘKCZACZY FLAMINGO:

ekskluzywna w pełni automatyczna objętościowa głowica sterująca CLACK (USA),
podświetlany ekran LCD,
wyświetlanie nazwy sprzedawcy/serwisu oraz nr telefonu,
szczegółowa historia pracy urządzenia,
bypass i mixing w standardzie,
niskie koszty eksploatacyjne - mniejsze zużycie wody i soli podczas regeneracji,
płukanie przeciwprądowe,
regeneracja proporcjonalna,
specjalna żywica jonowymienna (monosferyczna),
Urządzenie o pojemności złoża 30 litrów przeznaczone jest dla domków jednorodzinnych zamieszkałych przez 6-8 osób.


Możliwość wyboru koloru obudowy:

1) Blue-Black
2) Blue-White
3) B-White
4) Tr-Black

Zmiękczacze FLAMINGO to nowoczesna linia urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw domowych, systemów grzewczych, kotłowni wodnych, układów chłodzenia i procesów technologicznych.

Proces zmiękczania zachodzi podczas przepływu wody przez złoże jonowymienne. W tych zmiękczaczach występuje żywica monosferyczna, która jest znacznie bardziej wydajna od typowych żywic jonowymiennych. Jeżeli zdolność złoża zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli. Częstość regeneracji zmiękczacza zależy od twardości oraz ilości uzdatnionej wody. Dzięki żywicy monosferycznej, stacja zużywa dużo mniej soli oraz wody w cyklach regeneracji. Urządzenie jest prawie bezobsługowe, tzn. jedyną czynnością jaką należy wykonywać jest dosypywanie soli do regeneracji. Odbywa się to mniej więcej co półtora miesiąca.WARUNKI WYMIANY ZA 1 GROSZ

1) Aby uzyskać darmowy serwis w ramach obowiązującej promocji należy:

  a. Zadzwonić pod numer 32 282 30 50 lub wysłać email na adres 885400700@885400700.pl
  b. Podać telefon kontaktowy oraz adres do polecanej osoby
  c. Po dokonaniu weryfikacji klienta w bazie oraz dokonaniu wymiany serwisowej osobie polecającej będzie przysługiwać jedna wymiana serwisowa za symboliczny 1 GROSZ.

2) Warunki przyznania serwisu za 1 GROSZ

  a. Osoba polecona nie może być aktualnym klientem firmy
  b. Wartość usługi serwisu dokonanego u poleconej osoby musi być równa bądź większa wartość serwisu dokonywanego u osoby polecającej
  c. Osoba polecona musi zamieszkiwać w obrębie świadczonych usług serwisowych (kilknij po mapkę)
  d. Firma zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi bez podania przyczyn