1. Filtracja wody

Odpowiednia filtracja wody zależy od rodzaju wody oraz przeznaczenia. W naszej ofercie znajdują się różne rodzaje filtrów mechanicznych, opartych na wkładach z węgla aktywnego.

2. Filtracja mechaniczna

Woda która jest eksploatowana przez długi czas w sieciach wodociągowych oraz instalacjach wodnych czy też studniach zawiera różne drobne zanieczyszczenia mechaniczne (muł, piasek, rdzę, włókna, itp.). Za usuwanie ich z wody odpowiedzialna jest filtracja mechaniczna przy pomocy rożnych materiałów filtracyjnych. Filtracja ta służy głównie jako zabezpieczenie innych urządzeń filtracyjnych oraz dalszej instalacji i armatury przed uszkodzeniami i zamuleniem.

Istnieje pięć typów filtracji:
- cząstkowa (od 1 mikrona),
- mikrofiltracja (od 0,05 do 1 mikrona),
- ultrafiltracja (od 0,01 do 0,1 mikrona),
- nanofiltracja (od 0,001 do 0,01 mikrona),
- hyperfiltracja (filtracja wody metodą odwróconej osmozy).

Najprostszą metodą filtracji mechanicznej jest zastosowanie filtrów narurowych z wkładami wymiennymi, które mogą usunąć zanieczyszczenia mechaniczne od 0,1 do 100 mikronów. Żywotność wkładów zależy przede wszystkim od ilości zanieczyszczeń, które znajdują się w wodzie, a także od ilości przepuszczonej przez nie wody.

Często stosuje się także filtry siatkowe o skuteczność filtracji od 15 do 150 mikronów, wyposażone w mechanizm pozwalający na płukanie wsteczne. Zastosowana w nich siatka filtracyjna, wykonana z poliestru lub stali szlachetnej, jest przystosowana do wielokrotnego płukania i czyszczenia. Osobną grupę stanowią filtry wypełnione materiałem filtracyjnym, płukane okresowo automatycznie lub ręcznie. Jako materiał filtracyjny stosuje się: piasek kwarcowy, kruszywo antracytowe oraz inne, specjalnie do tego celu przygotowane złoża.

Prędkość filtracji w filtrach mechanicznych wynosi 25 m/h.

3. Filtracja na węglu aktywnym.

Filtrację na węglu aktywnym stosuje się do poprawy jakości wody do picia, głównie smaku, zapachu i barwy. Specjalnie preparowany węgiel aktywny zatrzymuje rozpuszczone w wodzie substancje organiczne pochodzenia humusowego, chlor i jego pochodne, fenole oraz inne substancje wpływające na smak, zapach i barwę wody. Filtracja na węglu aktywnym powinna być poprzedzona filtracją mechaniczną. Najprostszą metodą jest zastosowanie filtrów z wymiennymi wkładami węglowymi. Filtry te mogą być montowane na doprowadzeniu wody użytkowej bądź w punktach czerpalnych np. pod zlewozmywakiem lub na wylewce kranu. Ponieważ węgiel aktywny nigdy nie może pracować jako filtr mechaniczny dlatego wkłady te powinny zawierać, oprócz specjalnie preparowanego węgla aktywnego, prefiltr mechaniczny. Wkłady węglowe mogą być wzbogacone o czynnik KDF (stop miedzi i cynku w postaci drobnych opiłków lub włókien). Powoduje on znaczną redukcję z wody metali ciężkich, bakterii i wolnego chloru. Żywotność wkładów zależy przede wszystkim od ilości zanieczyszczeń, które znajdują się w wodzie, a także od ilości przepuszczonej przez nie wody. W celu poprawy smaku i zapachu wody stosuje się także filtry zasypane granulowanym węglem aktywnym, płukane okresowo. Prędkość filtracji wynosi 15 m/h. Zastosowanie filtrów z węglem aktywnym powoduje całkowite usunięcie chloru, co może spowodować wtórne zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Następuje to najczęściej w czasie zalegania wody. Dlatego zalecane jest stosowanie dezynfekcji lampą UV oraz okresowa wymiana wkładów lub złóż węglowych
WARUNKI WYMIANY ZA 1 GROSZ

1) Aby uzyskać darmowy serwis w ramach obowiązującej promocji należy:

  a. Zadzwonić pod numer 32 282 30 50 lub wysłać email na adres 885400700@885400700.pl
  b. Podać telefon kontaktowy oraz adres do polecanej osoby
  c. Po dokonaniu weryfikacji klienta w bazie oraz dokonaniu wymiany serwisowej osobie polecającej będzie przysługiwać jedna wymiana serwisowa za symboliczny 1 GROSZ.

2) Warunki przyznania serwisu za 1 GROSZ

  a. Osoba polecona nie może być aktualnym klientem firmy
  b. Wartość usługi serwisu dokonanego u poleconej osoby musi być równa bądź większa wartość serwisu dokonywanego u osoby polecającej
  c. Osoba polecona musi zamieszkiwać w obrębie świadczonych usług serwisowych (kilknij po mapkę)
  d. Firma zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi bez podania przyczyn