1. Demineralizacja wody

Niektóre procesy technologiczne wymagają dostarczania wody o bardzo wysokim stopniu czystości, często całkowicie zdemineralizowanej. Woda zdemineralizowana stosowana jest między innymi: w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, spożywczym, elektronicznym, energetycznym (woda dla kotłowni parowych), a także w analityce laboratoryjnej, technice klimatyzacyjnej, w lecznictwie oraz wszędzie tam, gdzie wysoka jakość wody jest warunkiem prawidłowego funkcjonowania urządzeń. Proces demineralizacji polega na usunięciu z wody wszystkich kationów i anionów, pochodzących z rozpuszczonych w niej soli.

Można tego dokonać za pomocą:
- odwróconej osmozy RO (reverse osmosis),
- wymiany jonowej,
- destylacji.

Dobór metody zależy od ogólnej zawartości soli (TDS - total dissolved solids) i zapotrzebowania na wodę.
Wielkością używaną do mierzenia stopnia odsolenia (zdemineralizowania) wody jest przewodność elektryczna wody, wyrażana w mikrosimensach. Jeden mikrosimens odpowiada oporności 1 miliona omów i jest równy zawartości 0,4 mg soli kuchennej w 1 litrze wody. Urządzenia do odmineralizowania wody są kontrolowane przez pomiar przewodności wody uzdatnionej.

2. Demineralizacja metodą odwróconej osmozy.

Metoda ta polega na podaniu pod wysokim ciśnieniem wody surowej (wstępnie uzdatnionej) na półprzepuszczalną membranę, która oddziela dwa roztwory o różnych stężeniach. Cząsteczki czystej wody pod wpływem wysokiego ciśnienia przechodzą przez membranę tworząc permeat, zaś cząsteczki soli i innych zanieczyszczeń takich jak: koloidy, bakterie zostają zatrzymane po stronie naporu wody surowej. Rozpuszczone cząsteczki soli i innych zanieczyszczeń ulegają koncentracji i są odprowadzane do kanalizacji. Gazowe składniki wody (tlen, dwutlenek węgla itd.) przechodzą przez membranę.
WARUNKI WYMIANY ZA 1 GROSZ

1) Aby uzyskać darmowy serwis w ramach obowiązującej promocji należy:

  a. Zadzwonić pod numer 32 282 30 50 lub wysłać email na adres 885400700@885400700.pl
  b. Podać telefon kontaktowy oraz adres do polecanej osoby
  c. Po dokonaniu weryfikacji klienta w bazie oraz dokonaniu wymiany serwisowej osobie polecającej będzie przysługiwać jedna wymiana serwisowa za symboliczny 1 GROSZ.

2) Warunki przyznania serwisu za 1 GROSZ

  a. Osoba polecona nie może być aktualnym klientem firmy
  b. Wartość usługi serwisu dokonanego u poleconej osoby musi być równa bądź większa wartość serwisu dokonywanego u osoby polecającej
  c. Osoba polecona musi zamieszkiwać w obrębie świadczonych usług serwisowych (kilknij po mapkę)
  d. Firma zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi bez podania przyczyn