SERWIS URZĄDZEŃ FIRMY "AQUA ZDRÓJ"


SERWIS URZĄDZEŃ FIRMY AQUA ZDRÓJ - ODWRÓCONA OSMOZA


ODWRÓCONA OSMOZA


ystemy filtracji wody wykorzystujące zjawisko Odwróconej osmozy mogą skutecznie usunąć: piasek, utlenione żelazo, cząstki korozji i zawiesiny, zmiękczają wodę, poprawiają jej smak oraz zapach, usuwają metale ciężkie, chlor i jego pochodne.SERWIS URZĄDZEŃ FIRMY AQUA-ZDRÓJ - ZMIĘKCZACZE


ZMIĘKCZACZE


Urządzenia zmiękczające, dostarczające wodę bez jakichkolwiek przerw, butle mogą pracować w cyklach lub na zmianę.SERWIS URZĄDZEŃ FIRMY AQUA-ZDRÓJ - FILTR PRYSZNICOWY


FILTR PRYSZNICOWY


Efektywnie usuwają chlor wraz z wszystkimi jego pochodnymi, poprawiają odczyn wody, szczególnie polecane osobom o wrażliwej skórze, skłonnym do alergii i uczulonym na chlor.


WARUNKI WYMIANY ZA 1 GROSZ

1) Aby uzyskać darmowy serwis w ramach obowiązującej promocji należy:

  a. Zadzwonić pod numer 32 282 30 50 lub wysłać email na adres 885400700@885400700.pl
  b. Podać telefon kontaktowy oraz adres do polecanej osoby
  c. Po dokonaniu weryfikacji klienta w bazie oraz dokonaniu wymiany serwisowej osobie polecającej będzie przysługiwać jedna wymiana serwisowa za symboliczny 1 GROSZ.

2) Warunki przyznania serwisu za 1 GROSZ

  a. Osoba polecona nie może być aktualnym klientem firmy
  b. Wartość usługi serwisu dokonanego u poleconej osoby musi być równa bądź większa wartość serwisu dokonywanego u osoby polecającej
  c. Osoba polecona musi zamieszkiwać w obrębie świadczonych usług serwisowych (kilknij po mapkę)
  d. Firma zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi bez podania przyczyn